Zuzana Slavíčková 

Skupinový kombinovaný program - zimní semestr 2021/22

Funkční hlasový trénink 1

25. října 2021 - 20. února 2022

Tento nápad otevřít skupinový program výuky zpěvu, který bude spojovat online samostudium s online konzultacemi a živými setkáními, jsem se rozhodla zrealizovat a nabídnout hned z několika důvodů: 

 Během minulých měsíců jsem otestovala, jaké to je učit zpěv online - a mé zkušenosti jsou mnohem lepší, než bych byla čekala.

Stále hledám cesty, jak výuku zpěvu zefektivnit - lidé, které učím naživo, si často říkají o nahrávky cvičení, které by mohli cvičit přes týden, mezi jednotlivými hodinami zpěvu - to mě přivedlo k tomu, že právě vyrábím takovou databázi cvičení v audioverzi, která je přístupná v členské sekci mého webu.

Tento kombinovaný způsob má také za cíl podpořit samostatnost studentů - ráda pracuju s lidmi, kteří jsou samostatní a myslí to se zpěvem vážně - ne, protože by s ním nutně museli dělat uměleckou kariéru, ale protože v něm vidí něco, co je pro ně osobně důležité - ať už z důvodů zdraví, estetiky, psychohygieny nebo osobního rozvoje. Moc ráda poslouchám své žáky, když přijdou s něčím novým, co pro sebe při cvičení obevili. Je to pak skutečná spolu-práce. 

Navíc učení ve skupině je motivující a inspirativní. Z živých víkendových nebo letních kurzů vím, že lidé se rychle učí, když sledují, jak zpívají druzí. Velkou výzvou je samozřejmě zvyknout si zpívat před druhými. Není to jednoduché, ale ujišťuju vás, že opravdu umím vytvořit takovou atmosféru, že se budete mezi sebou předhánět o to, kdo bude dřív zpívat sólově. 😉

Funkční hlasový trénink je výjimečný přístup k budovaní zpěvního hlasu. Proč? Protože je postaven na principech správného (zdravého) fyziologického fungování hlasového aparátu - základem je přesně popsaný systém fungování hlasivek a svalů, které je uvádějí do pohybu. Díky této metodě dělají lidé opravdu rychlé pokroky. Navíc díky svalové paměti zůstane vašemu hlasu nově získaná kvalita trvale. Velmi doporučuji, hledáte-li spolehlivě účinnou a bezpečnou cestu k pěveckým dovednostem a díky nim i k potřebnému pěveckému sebevědomí. 

Pokud se rozhodnete do programu vstoupit, budu se s vámi těšit NA VIDĚNOU 🙂 

Počet míst ve skupině: 8

Termín konání: 25.10.2021 - 20.2.2022 / 15 týdnů

Formát: samostudium - videa a cvičení v členské sekci - nová lekce každý týden; 1x týdně 90minutová online konzultace (středa od 17.00 do 18.30;  dvě celodenní setkání naživo (vždy v sobotu: 20. 11. 2021 a 19. 02. 2022 od 9.00 do 16.30 v Hradci Králové).

Vhodné (zejména) pro začátečníky. 

Cena: 6.400,- Kč 

Co je obsahem programu:

  • Cvičení pro rozvoj sluchu - rozpoznávání barvy hlasu hlavového a hrudního rejstříku (pokud nevíte, co jsou to hlasové rejstříky, nevadí, dozvíte se to)
  • Teoretické základy vysvětlující principy fungování hlasového aparátu
  • Hlasová cvičení podporující budování hrudního rejstříku v rozsahu h - d2
  • Specifické funkce konkrétních vokálů (zejména vokálů "u", "i", "a").
  • Zapojení těla při fyziologicky zdravém způsobu zpívání - teorie i praxe.
  • Dech při zpěvu - technická správnost, mýty spojené s pěveckým dýcháním, terapeutické účinky dechu během zpívání
  • Nácvik repertoáru - lidové a umělé písně v rozsahu h - d2

Přihláška

Do programu bylo možné se přihlásit do 24. října 2021.