Per-sonare

energetická transformační síla zpěvního hlasu

PER-SONARE je moje vlastní metoda, kterou jsem vytvořila s cílem doprovázet lidi na cestě jejich osobního rozvoje. Tato metoda je kombinací fyziologických principů fungování hlasivek, dále vibrací, které při zpěvu "oživují" jednotlivé části těla, čímž působí jednak na tělo, ale také na naše prožívání a vnímání sebe sama. Toto pak propojuji s intuitivním přístupem,  díky kterému poznám, co každý člověk konkrétně potřebuje na cestě k jím stanovenému cíli. Důležitou součástí metody je také energetická práce, tedy vnímání, identifikace a transformace emocí. Hudba je totiž pro tento druh práce ideálním médiem. 

Při vzájemné spolupráci s mými klienty hledáme hudební vzorce, které spojujeme  s obrazy a představami, což často vede k nalézání do té doby skrytých řešení. Nejedná se o terapii, jde o trénink a  osobní rozvoj. 

S kým spolupracuji?  

Se ženami, které mají velké vize a projekty a vnímají, že k jejich realizaci potřebují zapracovat i samy na sobě. 

Se ženami, které vědí, že je v nich mnohem více potenciálu, než který v současné chvíli využívají, a chtějí ho co nejvíc rozvinout. 

S amatérskými i profesionálními zpěváky, kteří chtějí reflektovat a zkvalitňovat svoji techniku i umělecký projev.


Z transformačního procesu pomocí metody PER-SONARE budete mít největší prospěch zejména v těchto oblastech: 

 • Probuzení a posílení kreativity
  Toto se děje téměř automaticky - při zpěvu se zaměřujeme na vnímání těla, zvuku a prostoru, čímž dochází ke zpomalování mozkových vln, a tedy přechodu z analytické mysli do modu kreativity a imaginace.
 • Sevevědomí, sebeprosazení
  Tento proces se nastartuje díky tréninku ve vnímání vlastního těla a naslouchání vlastnímu hlasu a jeho různým výrazovým kvalitám. Aktivací plné síly těla potom pokládáme základy ke zdravému sebeprosazení. Hranice osobnosti jsou vnímatelné díky modulovatelné síle zvuku.
 • Autenticita projevu
  Autenticita projevu se dostavuje postupně v té míře, nakolik člověk dokáže rozpoznávat, uvědomovat si a dávat výraz svým emocím a myšlenkám. Čím větší soulad mezi prožíváním a sebe-vyjádřením, tím větší autenticita.
 • Harmonizace těla a psychiky
  Tento léčivý proces má své základy ve skutečnosti, že během zpěvu dochází k harmonizaci elektrických vln mozku a elektromagnetických vln srdce, čímž se v obou orgánech navozuje postupně stav koherence.

Při dlouhodobé spolupráci dochází také "přepisování" biologických vzorců těla (směrem od úzkosti k důvěře, od stresu  k vnitřnímu klidu, od přebývání v analytickém modu směrem k modu vnímání, což je mimochodem výchozí stav pro meditaci).

Dále díky dlouhodobějšímu tréniku získáte dovednost přecházet snadno mezi jedotlivými stavy vědomí (jedná se o různé úrovně mozkových vln) a schopnost ladit se do stavu flow (dovednost, kterou ocení hudebníci, kteří vystupují před publikem). 

Jak spolupráce probíhá? 

Formou individuálních konzultací, tréninku a osobního doprovázení. Je možné domluvit si se mnou jednorázové setkání nebo se domluvit na dlouhodobější spolupráci. 

Jedno sezení trvá 120 minut. 

Formát: prezenčně

Cena: 10.000,- / 120 min

Objednávka