Zimní semestr 2022/23

nabídka individuální výuky zpěvu, terapeutického zpěvu a výuky zpěvu ve skupinách

1. Terapeutický zpěv
1 x 14 dní / 50 minut - 8 lekcí / počet míst: 4 / volných míst: 0
10.400,- Kč
2. Lekce zpěvu - individuální výuka
1 x 14 dní / 50 minut - 8 lekcí - prezenčně nebo online / počet míst: 4 / volných míst: 0
7.200,- Kč
3. Lekce zpěvu - individuální výuka
1 x týdně / 50 minut - pouze prezenčně / 15 lekcí / počet míst: 2
13.500,- Kč
4. Výuka zpěvu ve skupině - pokročilí - prezenčně
1 x týdně / 60 minut - 15 lekcí / počet míst: 0
6.600,- Kč
5. Výuka zpěvu ve skupině - pokročilí - online
1 x týdně / 60 minut - 15 lekcí / počet míst: 2 / volných míst: 0
6.750,- Kč
6. Výuka zpěvu ve skupině - začátečníci - prezenčně
1 x týdně / 60 minut - 15 lekcí / počet míst: 3 / volných míst: 0
6.600,- Kč
7. Výuka zpěvu ve skupině - začátečníci - online
1 x týdně / 60 minut - 15 lekcí / počet míst: 1
6.750,- Kč

Semestr začíná 12. září 2022.

Rezervační záloha je 1.000,- Kč u kurzů č. 3, 5, 6, 7, 8 a 2.000,- Kč u kurzů č. 1, 2 a 4 (terapeutický zpěv, individuální výuka zpěvu - 15 lekcí). 

1. Terapeutický zpěv
10.400,- Kč
8 lekcí - 50 min / semestr / volných míst: 0
Terapeutický zpěv - výuka zpěvu se zaměřením na vnímání těla a se zohledněním emocionální složky zpěvu. Prezenčně nebo online.
2. Lekce zpěvu - individuální výuka
7.200,- Kč
8 lekcí - 50 min/ semestr / volných míst: 0
Výuka zpěvu - individuální; hlasová cvičení + nácvik repertoáru + veřejné vystoupení 1 x během semestru. Prezenčně nebo online.
3. Lekce zpěvu - individuální výuka
13.500,- Kč
15 lekcí - 50 min / semestr / volných míst: 2
Výuka zpěvu - individuální; hlasová cvičení + nácvik repertoáru + veřejné vystoupení 1 x během semestru. Pouze prezenčně.
4. Výuka zpěvu - skupina pokročilí - PREZENČNĚ
6.600,- Kč
15 lekcí / semestr / volných míst: 0
Výuka zpěvu - skupina po třech; hlasová cvičení + repertoár; zpěv z not; intonační cvičení; vícehlasý zpěv
5. Výuka zpěvu - skupina pokročilí - ONLINE
6.750,- Kč
15 lekcí / semestr / volných míst: 0
Výuka zpěvu - skupina po dvou; hlasová cvičení + repertoár; zpěv z not, intonační cvičení
6. Výuka zpěvu / skupina / začátečníci / PREZENČNĚ
6.600,- Kč
15 lekcí / semestr / volných míst: 0
Výuka zpěvu - skupina po třech; hlasová cvičení + nácvik repertoráru; zpěv z not; intonační cvičení.
7. Výuka zpěvu / skupina / začátečníci / ONLINE
6.750,- Kč
15 lekcí / semestr / volných míst: 1
Výuka zpěvu - skupina po dvou; hlasová cvičení + nácvik repertoáru; zpěv z not; intonační cvičení.