Individuální lekce zpěvu - hlasový trénink

Pokud vás zajímá, jaký potenciál pro osobní rozvoj nabízí lidský zpěvní hlas, doporučuju vám začít nejprve klasickým hlasovým tréninkem (výukou zpěvu). - Proč? To, že se budete nejprve zabývat hlasovou technikou, vás připraví, tedy: dostatečně zcitliví pro další, pokročilejší energetickou práci s hlasem. Hlasový trénik vám poskytne potřebné informace a dovednosti (zejména v oblasti vnímání vlastního těla a zvuku), které pak využijete na vyšší úrovni práci s energií vlastího těla a hlasu. 

1. Individuální výuka - balíček 5 lekcí

Cena: 3.750,- Kč

Volné hodiny v měsíci ČERVNU!!! Objednejte si zbývající hodiny v tomto semestru.

Výuka probíhá buď naživo v Hradci Králové nebo online. 

Lektor: Mgr. Zuzana Slavíčková, M. A. 

2. Individuální lekce zpěvu s mými lektorkami

OTEVÍRÁME POPRVÉ! 🙂

Cena: 2.000,- Kč / 5 hodin

Formát: 5 individuálních lekcí po 45 minutách online.

Lektoři: Kristýna Kutějová, Renata Rollerová, Bára Polánková

Vhodné pro ty, kteří si chtějí pár hodin zpěvu nejdřív vyzkoušet. 

3. Náhradní termíny 

Tento rezervační systém je pro ty, kdo chodí zpívat pravidelně každý týden a potřebují si nahardit případné odpadlé hodiny. 

Volné termíny na březen až červen 2022.

Reference

Hledala jsem někoho, kdo by posunul můj zpěv na vyšší úroveň a pomohl mi rozšířit rozsah.

Spolupráce se Zuzkou mi přinesla mnohem větší soustředěnost na to, co u zpěvu vnímám ve svém těle, více jsem se začala soustředit na kvalitu jednotlivých tónů. Také jsem se naučila zpívat vysoké i nízké tóny zdravějším způsobem, lépe tvořit samohlásky a lépe dýchat.

Nejlepší je pro mě Zuzčin přístup a atmosféra, kterou na hodině vytvoří, kdy vím, že můžu zazpívat cokoliv jakkoliv a ona to nezkritizuje. Líbí se mi, že prostřednictvím různých cvičení mě Zuzka vede k tomu naladit se více na sebe. Hodiny s ní jsou pro mě odpočinkem a často odcházím nabitá energií.
Kristýna Obršálová
Než se naše cesty se Zuzkou zkřížily, cítila jsem, že moje hlasivky už nějaký čas nefungují jako dříve. Jako kdyby na ně padl prach a začaly rezivět... Od spolupráce se Zuzkou jsem tudíž očekávala, že se mi je podaří zase rozpohybovat a dostat do formy. Rozhodla jsem se, že budu poctivě cvičit.

Výsledky se pomalu dostavovaly. Hlasivky skutečně začaly fungovat pružněji a zpěv mi zase začal přinášet radost. Navíc jsem se dozvídala věci, o kterých jsem neměla tušení, protože o tom, jak náš hlas funguje a čím vším ho můžeme ovlivňovat, se ve sborech nikdy nemluvilo.

Oceňuji Zuzčin laskavý, vlídný, uklidňující a zároveň motivující přístup.
Renata Rollerová
Zvětšil se mi rozsah, můj hlas je znělejší, zpívám víc nahlas, pohodlněji se mi zpívají vyšší i nižší tóny, začala jsem více vnímat své tělo, což nazpět přispívá k rozvoji hlasu. Nejlepší byl moment, kdy jsem si uvědomila, jak se ve vyšších tónech opřít o hrudník.
Kristýna Kutějová
Každá hodina mě posouvá. A to zdaleka nejen ve zpěvu. V přijetí sebe sama. V toleranci ke svým nedostatkům, v lásce k sobě. Tím, že mi ukazuje, jak tělo při zpěvu „pracuje“, mi dává možnost svoje tělo daleko líp vnímat. Napojit se na něj. A taky tolerovat sama sebe v tom, že mi něco zrovna nejde, dát si prostor učit se a zkoušet. Nelpět na dokonalosti, ale hledat cesty. Učit se naslouchat – sobě i svému tělu.

Nejen, že vidím velký přesah do jiných situací ve svém životě, ale má to další obrovský bonus: tím, že si dovoluji projevit se – autenticky, bez omezení a kontrol, překonat stud, pocity trapnosti, posiluje to výrazně moje sebe-vědomí, sebe-přijetí. Můj pocit vnitřní jistoty.
Mirka Kostková
Zpěvu se věnuji od dětství, ale v tomto kurzu jsem pochopila tolik různých souvislostí, naučila se novému způsobu práce s dechem, zpívat vědomě, uvolňovat zatuhlá místa v těle, abych mohla zpívat celým tělem a energie mohla volně proudit. Můj hlas posílil a zároveň zjemnil. Zpívá se mi mnohem lehčeji, víc přirozeně.

Zuzka vše krásně vysvětlí a předvede. Zároveň je z ní cítit její přijetí - nic není špatně, prostě se to učíme. Její přístup je osvobozující, nebojím se říct, že až léčivý. Pomáhá člověku přijmout sám sebe. Děkuji za vše, co jsem se v kurzu naučila a mohla vyzkoušet.
Pavla Ledlováúčastnice online kurzu zpěvu
Těžko se dává do slov, co se ve vás děje, když si o sobě myslíte, že zpívat moc neumíte, a pak slyšíte svůj hlas jak jej neznáte, pevný, znělý, zvučný a plný síly. Šla jsem do kurzu s tím, že když už o zpívání tak dlouho přemýšlím, měla bych to aspoň jednou zkusit. A dodnes se těším z každé prozpívané hodiny, už rok a půl.

Procházím soukromým procesem sebeobjevování a sebepoznání. Děje se to tak nějak mimochodem, velice jemně a nenápadně. Na hodinách jsem se naučila, jak se víc uzemnit, uvolnit, vnímat a naladit na sebe, cítit se líp. Zpívám a mám z toho radost. A začala jsem si víc věřit. Po každé hodině se cítím moc dobře. Našla jsem v sobě chuť zpívat. Vidím, že dělám pokroky.

Zažívám, že proces učení může jít docela rychle. Nemusela jsem přitom umět noty, ani mít hudební vzdělání, ani vzdálenost nehrála roli, protože lekce jsou vedené online. Zuzka je výborný pedagog, s citlivým a profesionálním přístupem, dokáže najít ten správný způsob, který mi pomůže posouvat se krok za krokem dál.
Renata Čapková